3 maart 2021

DE OPKOMSTEN GAAN WEER BEGINNEN!!
Eindelijk hebben wij weer eens iets positiefs te melden. Afgelopen week is er binnen de groepsraad besproken op welke manier het haalbaar is om de opkomsten weer op te starten, en dat de staf zich er ook goed bij voelt. Dit met als resultaat dat vanaf deze week de Bevers, Welpen, Kabouters, Gidsen, Verkenners, Rowans en Sherpa’s weer met fysieke opkomsten gaan beginnen. Wij moeten nog wel alle geldende richtlijnen hanteren. Dit houdt het volgende in:

Aankomst, duur en vertrek

 • De opkomsten worden wat ingekort en opkomsten op zaterdag liggen minimaal een uur uit elkaar. 
 • In verband met de avondklok overlappen de opkomsten van de kabouters en gidsen overlappen elkaarwel. Hiervoor wordt het terrein gedurende de overlap even verdeeld, waarbij de looplijnen ook worden gescheiden.
 • De kinderen komen waar mogelijk zelf naar de opkomst. Ouders mogen niet mee het terrein op.
 • Jeugdleden komen niet meer dan 10 minuten van tevoren naar de opkomst en gaan meteen na afloop weer naar huis.
 • Voor aanvang van de opkomst en bij vertrek staat een staf bij de ingang van het terrein om de jeugdleden te ontvangen en vragen te beantwoorden.

Vrijdag18:30 –20:00 Kabouters (Aan een kant van het terrein)
Vrijdag19:00 -20:30 Gidsen (Aan de andere kant van het terrein)
Zaterdag11:30 –13:00 Bevers
Zaterdag14:00 –15:30 Welpen
Zaterdag16:30 –18:00 Verkenners

De opkomsten van de Rowans en Sherpa’s zijn in overleg met de leden verschoven naar een andere tijd, dan wel een andere avond. 

Wanneer niet naar de opkomst:

 • Indien iemand van het gezin in quarantaine zit, mag uw kind niet naar de opkomst komen.
 • Indien uw kind ivm school in quarantaine zit (en dus niet naar school mag), dan geldt dit ook voor de scouting
 • Bij verschijnselen die kunnen wijzen op Corona, mag uw kind niet naar de scouting komen. Het advies is om dat uw kind te laten testen. 

Gezondheidscheck
Wij krijgen van meerdere kanten de vraag of het formulier met de gezondheidscheck nu echt noodzakelijkis. Helaas zijn wij op dit moment, van uit hogere kringen,nog steeds verplicht om deze te vragen.Daarom dan ook het dringende verzoek om uw kind het formulier ingevuld mee te vullen. Zonder het formulier moeten wij uw kind helaas weer naar huis sturen.

Voor alle leden

 • De opkomst is buiten. Kleed je op het weer. Ook bij regen of kou gaan weniet naar binnen.
 • Houd afstand van de leiding. Een aantal werkt in de zogenoemde vitale beroepen. Het spreekt voor zich dat de alle stafleden graag gezond blijven.Voor leden van de gidsen, verkenners, rowans en sherpa’s
 • Wij anderhalvemeteren. Hou afstand van elkaar en de leiding.Voor ouders
 • Ouders/verzorgers komen maximaal 10 minuten voor begin en afloop van de opkomst om hun kind op te halen of weg te brengen.
 • Ouders/verzorgers blijven als dat kan in de auto, of zetten hunkind met de fiets bij de ingang van de parkeerplaats af. Zij moeten hierbij altijd de 1.5m afstand aanhouden tot andere personen.
 • Ouders/verzorgers wordt verboden aanwezig te zijn op het scoutingterrein.
 • Ouders mogen ook niet direct voor de poort blijven wachten, omdat hiermee een doorgang met 1.5m afstand niet meer te garanderen is. Gun elkaar de ruimte.
 • Na de opkomst moet iedereen zo spoedig mogelijk weer vertrekken. 

Alleen op deze manier beperken wij met zijn allen een ophoping van mensen. Niet alleen voor ons en u, maar ook voor de buren van de blokhut.Zoals u ziet, moet er weer met veel rekening gehouden worden. Tevens zijn wij afhankelijk van de beschikbaarheid van de stafleden. De mogelijkheid bestaat nog steeds dat een opkomst kort van te voren afgezegd moeten worden, omdat er vanwege de maatregelen te weinig stafleden aanwezig kunnen zijn. Het kan natuurlijk zo zijn, dat u of uw kind het wellicht nog te spannend vindt. Of dat de aangepaste tijden niet uitkomen, waardoor uw kind niet naar de opkomsten zal komen. Wij vragen u om dit aan de leiding door te geven. Wij, zowel het bestuur als de leiding, zijn in ieder geval blij dat er weer opkomsten zijn vanaf deze week. Wij hopen het seizoen nu “gewoon” afte kunnen ronden, het liefstmet nog meer versoepelingen.

Mocht je meer willen weten, of ergens onzeker over zijn, vraag het dan gerust aan de speltakleiding of aan het bestuur op bestuur@scouting-radboud.nl.